Tidningen innehåller bl.a.

  • Reportage från snickarbodar runt om i landet
  • Bilder på snidade alster som medlemmarna skickat in
  • Insändare och artiklar från     medlemmar / läsare
  • Ritningar med förslag på alster att tälja
  • Föreningsinformation
  • Ordföranden tycker till
  • Köp och säljmarknad
  • Annonser mm.

NYSKURET kommer ut med

fyra nummer per år,

i mars, juni, september och december,

då den skickas ut till alla medlemmar.

 

.

Klicka på pilknappen nedan,så kan Du lyssna på Sture o Ann-Chalotte Dahlen när de spelar Helmer Nilssons vals.

Avgående ordf Göte Eriksson avtackas med blommor av kassör Trudy Colijn

Praktisk förvaring av täljverktyg, snickrad av Trudy Colijn

.Nr 4 2017

sid2 .