Hedersordförande

Göte Eriksson

Stöpafors 282

686 93 Sunne

Tel: 0565-920 44

Mobil: 070-301 33 71

gotetra@telia.com

Vill Du bli medlem?  Hjärtligt välkommen!
Sätt in 200 kronor

på Bankgiro 5576-4138
Föreningen Trätäljarna.

Skriv: Ny Medlem, NAMN, ADRESS, TEL. NR 
  och   om Du har e-post adress, ange den!

Sekreterare
Per-Erik Henriksson
Vipelyckan 4
30253 Halmstad
076 036 70 42
pererikhenriksson@gmail.com

Styrelseledamot
Jörgen Sandberg
Brönnestad 6151
281 92 Hässleholm
070 931 45 66
jorgen.bronnestad@icloud.com
Styrelsesupleant
Anders Thapper
Smedtorpvägen 3
591 92 Motala
070 333 03 71
anders.thapper@gmail.com

Kassör
Sune Torris 
Vallmovägen 24
782 33 Malung          

Styrelsesupleant
Hans Göran Åkers
Österby 161
790 23 Svärdsjö
076 138 05 34
hansgoran.aakers@swipnet.se