Hedersordförande

Göte Eriksson

Stöpafors 282

686 93 Sunne

Tel: 0565-920 44

Mobil: 070-301 33 71

gotetra@telia.com

Vill Du bli medlem?  Hjärtligt välkommen!
Sätt in 200 kronor

på Plusgiro44 66 456-3
Föreningen Trätäljarna.

Skriv: Ny Medlem, NAMN, ADRESS, TEL. NR 
  och   om Du har e-post adress, ange den!

Sekreterare
Per-Erik Henriksson
Vipelyckan 4
30253 Halmstad
070 260 58 89
pererikhenriksson@gmail.com

Kassör
Trudy Colijn 
Öjenäs 93
686 97 Lysvik 
   070-6821147   mailadress: trudy@telia.com          

Styrelseledamot Lennart Madsen Karlstad.
070 210 3295