Tidningen innehåller bl.a.

  • Reportage från snickarbodar runt om i landet
  • Bilder på snidade alster som medlemmarna skickat in
  • Insändare och artiklar från     medlemmar / läsare
  • Ritningar med förslag på alster att tälja
  • Föreningsinformation
  • Ordföranden tycker till
  • Köp och säljmarknad
  • Annonser mm.

NYSKURET kommer ut med

fyra nummer per år,

i mars, juni, september och december,

då den skickas ut till alla medlemmar.